Graphic Designer là gì?

Graphic Designer là tên gọi tiếng Anh chỉ những người làm công việc thiết kế đồ họa, sử dụng các phần mềm chuyên dụng để sáng tạo nên nhiều tác phẩm thiết kế khác nhau. Phụ thuộc vào tính chất và môi trường làm việc mà Graphic Designer được phân loại thành: Agency Graphic Designer (Designer làm việc […]

Read More